26/06/2024 | 05:02 GMT+7, Hà Nội

Bộ Y tế bãi bỏ số lượng “kỷ lục” các văn bản không còn phù hợp

Cập nhật lúc: 02/01/2021, 17:21

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 29 bãi bỏ 28 thông tư trước đó có các quy định đã hết hiệu lực, không còn phù hợp trong tất cả các lĩnh vực.

Đây là lần đầu tiên Bộ ban hành một Thông tư để sửa đổi, bãi bỏ một số lượng lớn “kỷ lục” các văn bản không còn phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.  

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư này đã sửa đổi một số điều của 11 Thông tư trước đây về quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, HIV theo nguyên tắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong giai đoạn gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm tăng cường quản lý chất lượng các mặt hàng nhập khẩu.

Bộ Y tế bãi bỏ số lượng “kỷ lục” các văn bản không còn phù hợp
Bộ Y tế bãi bỏ số lượng “kỷ lục” các văn bản không còn phù hợp

Đặc biệt, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, Thông tư 29 quy định doanh nghiệp được nộp các hồ sơ, tài liệu bản điện tử và cung cấp đường dẫn để cơ quan quản lý tra cứu trực tuyến và hậu kiểm, thể hiện một phương thức quản lý mới, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với những khó khăn chưa có tiền lệ do dịch bệnh.

Thông tư cũng đã bãi bỏ 28 thông tư có các quy định đã hết hiệu lực, không còn phù hợp trong tất cả các lĩnh vực của Bộ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ ban hành một Thông tư để sửa đổi, bãi bỏ một số lượng lớn “kỷ lục” các văn bản không còn phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình xây dựng quy định này, dự thảo được cộng đồng các nước, các hiệp hội doanh nghiệp đánh giá cao. Nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Bộ trong kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/bo-y-te-bai-bo-so-luong-ky-luc-cac-van-ban-khong-con-phu-hop-222832.html