26/05/2024 | 09:25 GMT+7, Hà Nội

Năm 2023, Bộ GTVT phải giải ngân gần 8 nghìn tỷ đồng mỗi tháng

Cập nhật lúc: 05/02/2023, 09:15

Năm 2023, tổng số kế hoạch vốn mà Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là 94.161 tỷ đồng (lớn gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022). Như vậy, mỗi tháng Bộ GTVT phải giải ngân gần 8.000 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn 2023 cao gấp 1,7 lần so với năm 2022

Bộ GTVT vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án; tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì.

Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 94.161 tỷ đồng vốn đầu tư công.
Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 94.161 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Bùi Quang Thái - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, tổng kế hoạch vốn năm 2022 mà Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là khoảng 55.051 tỷ đồng, chiếm 10,5% kế hoạch chi đầu tư phát triển cả nước và 25% kế hoạch chi phát triển nguồn ngân sách Trung ương.

Ước tính năm giải ngân vốn đầu tư công 2022 (hết tháng 1/2023), Bộ GTVT giải ngân được 52.969 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch. Trong đó, theo nhóm các chủ đầu tư, ban QLDA, các đơn vị thuộc Bộ giải ngân 47.089/48.041 tỷ đồng (đạt 98%); các đơn vị khác (VEC, các Tổng công ty, Sở GTVT các tỉnh,…) giải ngân 5.879/7.009 tỷ đồng (đạt 83,9%).

Cụ thể, đối với các chủ đầu tư, ban QLDA thuộc Bộ GTVT, có 14/20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95%, 1/20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 95% nhưng cao hơn mức bình quân cả nước (khoảng 92,7%) và có 5/20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân nhỏ hơn mức trung bình cả nước.

Đối với các chủ đầu tư khác, 24/47 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95%, 4/47 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 95% nhưng cao hơn mức bình quân cả nước và 19/47 đơn vị có tỷ lệ giải ngân nhỏ hơn mức trung bình cả nước.

Theo nhóm dự án, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 giải ngân 15.805/16.034 tỷ đồng (đạt 98,6%); các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 giải ngân 9.331/9.521 tỷ đồng (đạt 98%); các dự án ODA giải ngân 5.025/5.440 tỷ đồng (đạt 92,4%); các dự án trọng điểm, cấp bách giải ngân 2.924/3.242 tỷ đồng (đạt 90,2%); các dự án giao thông trong nước còn lại giải ngân 19.883/20.812 tỷ đồng (đạt 95,5%).

Kết quả giải ngân năm 2022 của Bộ GTVT bảo đảm mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cao hơn mức bình quân cả nước (trung bình cả nước đạt tỷ lệ khoảng 92,7%) và gấp 1,3 lần giá trị giải ngân của Bộ GTVT năm 2021 (năm 2021, Bộ GTVT giải ngân 40.300 tỷ đồng, đạt 93,7%).

Ông Thái cho hay, tổng số kế hoạch vốn năm 2023 mà Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là 94.161 tỷ đồng (lớn gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022). Kế hoạch vốn năm 2023 chủ yếu tập trung vào các chủ đầu tư, ban QLDA do Bộ GTVT quản lý và ở các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Cụ thể, theo nhóm các chủ đầu tư, ban QLDA, các đơn vị thuộc Bộ GTVT được giao 86.094/94.135 tỷ đồng (chiếm 91,5%); các đơn vị khác (VEC, các tổng công ty, Sở GTVT các tỉnh…) được giao 8.040/94.135 tỷ đồng (chiếm 8,5%).

Theo nhóm dự án, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được giao 17.889/94.135 tỷ đồng (chiếm 19% kế hoạch vốn được giao năm 2023). Cùng với đó, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được giao 45.266/94.135 tỷ đồng (chiếm 48%); các dự án ODA được giao 7.784/94.135 tỷ đồng (chiếm 8,3%); các dự án trọng điểm, cấp bách được giao 2.259/94.135 tỷ đồng (chiếm 2,4%); các dự án giao thông trong nước còn lại được giao 20.977/94.135 tỷ đồng (chiếm 22,3%).

Đến ngày 30/1/2023, Bộ GTVT giải ngân khoảng 1.700 tỷ đồng (đạt khoảng 1,8%), cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. "Tuy nhiên, giá trị giải ngân này là rất nhỏ so với kế hoạch vốn được giao năm 2023, trung bình mỗi tháng phải giải ngân khoảng 7.800 tỷ đồng. Giá trị giải ngân tháng đầu năm 2023 thấp do các chủ đầu tư, ban QLDA tập trung hoàn thiện thủ tục để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022, đồng thời tháng 1 trùng với dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022 ảnh hưởng tới tiến độ thi công và giải ngân của các dự án", Vụ trưởng Bùi Quang Thái đánh giá.

Lập kế hoạch giải ngân vốn chi tiết từng tháng

Để hoàn thành tiến độ giải ngân của năm 2023, mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, trong năm nay, ngành giao thông vận tải triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn. Kế hoạch vốn đầu tư công được giao lớn nhất từ trước tới nay lên đến 94.161 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu liên quan cần có tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng các dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi theo kế hoạch được giao cho các dự án; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo bộ trong tháng 1/2023 làm cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị trên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực; làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng...

Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Đầu tư tổ chức theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án; phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (về trình tự, thủ tục triển khai kế hoạch, trình tự thủ tục thanh toán cho các nhà thầu, tư vấn...) đối với các dự án phát hiện có vướng mắc, trì trệ trong công tác giải ngân.

Vụ Kế hoạch Đầu tư chủ động đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; chấn chỉnh kịp thời các đơn vị có biểu hiện gây khó khăn, chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch.

“Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan,” Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Năm 2023, Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao 94.161 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong tổng số vốn đã phân khai, các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải được giao 86.094 tỷ đồng (chiếm 91,5%); các chủ đầu tư khác (gồm các Tổng công ty, Sở Giao thông vận tải các tỉnh…) được giao 8.040 tỷ đồng (chiếm 8,5%).

Nguồn: https://baodansinh.vn/nam-2023-bo-gtvt-phai-giai-ngan-gan-8-nghin-ty-dong-moi-thang-20230202104534.htm