20/07/2024 | 11:14 GMT+7, Hà Nội

5 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai NƠXH, nhà ở công nhân

Cập nhật lúc: 19/04/2023, 10:37

Nhiều ý kiến tập trung kiến nghị một số nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ tiêu Chính phủ giao về xây dựng NƠXH như quy hoạch, quy trình thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, tiêu chí người mua...

Ngày 17/4/2023, tại TP.HCM, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản phía Nam bàn về một số giải pháp triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch VNREA khẳng định, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến nhà ở cho những người thu nhập thấp, gia đình chính sách, người lao động. Nhiều Nghị quyết, Nghị định Chính phủ, Thông tư của các bộ ngành hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Hội nghị đã được các doanh nghiệp tập trung bàn: Thứ nhất là những bất cập, khó khăn trong triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Thứ hai là những giải pháp và tiến độ dự kiến thực hiện đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã và đang cùng các ngành, chính quyền địa phương chủ động triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ. Một số địa phương, doanh nghiệp đã triển khai một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…

TS Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch VNREA tại buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản phía Nam
TS Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch VNREA tại buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản phía Nam

Trong đó, nhiều ý kiến tập trung kiến nghị một số nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ tiêu Chính phủ giao về xây dựng nhà ở xã hội như sau: Một là nhóm giải pháp về quy hoạch. Chương trình phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội phải gắn với kế hoạch sử dụng đất. Nói cách khác là quỹ đất cụ thể phải đặt ra cho nhà ở xã hội.

Hai là nhóm giải pháp về quy trình thủ tục hành chính đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cần mang tính đặc thù, rút ngắn khâu và thời gian giải quyết.

Ba là nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách như lợi nhuận, giải ngân gói 120.000 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng, liên quan vấn đề giá đền bù, chi phí giá đất của doanh nghiệp bỏ ra đầu tư. Chính quyền cần tạo ra quỹ đất sạch, nhà đầu tư có thể ứng tiền, nhưng đơn vị chịu trách nhiệm chính vẫn là cơ quan Nhà nước.

Thứ tư là nhóm giải pháp về tiêu chí người mua, thuê hoặc thuê mua và thủ tục xét duyệt với thời gian nhanh gọn, thẩm định rõ ràng. Giải ngân trong ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương cần thực hiện theo mục tiêu của Đề án Chính phủ đặt ra, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được nguồn vốn.

Năm là chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ, có giải pháp cho từng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân… Hiệp hội và doanh nghiệp đăng ký lịch làm việc với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch VnREA cho biết, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tổng hợp các nhóm giải pháp, kiến nghị cụ thể để báo cáo các Bộ ngành liên quan.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp để tăng cường nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp chính sách phát triển nhà ở xã hội bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và định hướng của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Đồng thời, VnREA đồng hành cùng doanh nghiệp để tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, khảo sát dự án tại các địa phương./.

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/5-nhom-giai-phap-thao-go-kho-khan-day-nhanh-tien-do-trien-khai-noxh-nha-o-cong-nhan-20201231000009334.html