23/02/2024 | 10:08 GMT+7, Hà Nội

VIDEO

Cách mở nắp chai bia khi không có đồ khui

Bạn có thể dùng cách mở nắp chai bia với một chiếc thìa, cái dao, chiếc muôi, bật lửa, thắt lưng,.. hay 1 chai bia khác dễ dàng mà không cần dùng đến dụng cụ mở bia.

Theo Hoàng Quân/Đô Thị Mới