26/05/2024 | 10:35 GMT+7, Hà Nội

Trước dịch bệnh Covid-19, yêu cầu tăng cường họp trực tuyến

Cập nhật lúc: 23/03/2020, 13:31

Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có Văn bản số 2587/BGTVT-TTCNTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tăng cường họp, điều hành trực tuyến trong thời gian...

Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có Văn bản số 2587/BGTVT-TTCNTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tăng cường họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19…

Bộ GTVT cho biết, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT đã có các chỉ đạo về việc không tập trung đông người, giảm các cuộc họp chưa thực sự cần thiết và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Bộ GTVT đã có các chỉ đạo về việc không tập trung đông người, giảm các cuộc họp chưa thực sự cần thiết và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...

Trong thời gian qua, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Cộng đồng nguồn mở Việt Nam tìm hiểu và thử nghiệm giải pháp họp, điều hành trực tuyến. Theo báo cáo của Trung tâm CNTT, đến nay đã hoàn thành lựa chọn giải pháp, cài đặt tại hạ tầng CNTT của Bộ GTVT, thử nghiệm và sẵn sàng triển khai miễn phí cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT phục vụ công tác họp, điều hành trực tuyến.

Vì vậy, Bộ GTVT cho rằng, để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị được liên tục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai áp dụng, sử dụng các nền tảng, giải pháp họp, hội nghị trực tuyến, văn phòng làm việc trực tuyến để hạn chế các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tập trung đông người… Mặt khác, hoạt động này cũng trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả, giảm chi phí hành chính và duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị trong các trường hợp gián đoạn do dịch bệnh gây ra.