29/11/2023 | 16:03 GMT+7, Hà Nội

Thành lập tổ công tác vận hành thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cập nhật lúc: 10/12/2020, 09:05

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5385/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp và vận hành thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, thành lập tổ công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp và vận hành thử toàn hệ thống của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông gồm 13 thành viên, do ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải làm Tổ phó.

Tổ Công tác tự giải tán khi kết thúc công tác diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp và vận hành thử toàn hệ thống của Dự án. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp theo kế hoạch của Dự án và thực tế vận hành của tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông.

Thành lập tổ công tác vận hành thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác trong từng tình huống cụ thể do Tổ trưởng phân công; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác được chủ động huy động nhân lực theo năng lực cán bộ và yêu cầu công tác.