09/12/2021 | 02:42 GMT+7, Hà Nội

Sunshine Group miễn nhiệm Phó TGĐ thường trực

Cập nhật lúc: 24/01/2021, 09:00

Ngày 31/12/2020, HĐQT Sunshine Group quyết định miễn nhiệm ông Nghiêm Hải Anh khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực. Cùng ngày, ông Hải Anh cũng thôi giữ chức Phó TGĐ thường trực Sunshine Homes.

Ông Nghiêm Hải Anh

Theo Quyết định số 219/2020/QĐ-TĐ ngày 31/12/2020 và Quyết định số 675/2020/QĐ-SSH ký cùng ngày, kể từ tháng 1 năm 2021, ông Nghiêm Hải Anh không còn là thành viên trong Ban điều hành cao cấp của Tập đoàn Sunshine Group và Công ty CP Sunshine Homes. Cụ thể, ông Hải Anh thôi giữ vị trí Phó TGĐ Thường trực Sunshine Group và Phó TGĐ Thường trực Sunshine Homes.

Được biết, vào tháng 10/2020, ông Nghiêm Hải Anh được bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Sunshine. Cùng thời điểm đó, ông Hải Anh đồng thời giữ vị trí Phó TGĐ thường trực Công ty CP Sunshine Homes. 

Ông Nghiêm Hải Anh tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý - Đại học Công nghệ Washington DC, Hoa Kỳ (WIT - USA); Cử nhân kinh doanh, Trường Kinh doanh - Đại học Thành phố Manchester, Hoàng Gia Anh Quốc.

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/sunshine-group-mien-nhiem-pho-tgd-thuong-truc-20201231000000516.html