20/07/2024 | 11:22 GMT+7, Hà Nội

Năm 2023, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD

Cập nhật lúc: 30/12/2022, 13:57

Năm 2023, trước những khó khăn về thị trường, ngành hàng này chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD.

Năm 2022, xuất khẩu thủy sản đạt con số khoảng 11 tỷ USD. Tuy nhiên, trong năm 2023, ngành Thủy sản sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là vấn đề tháo gỡ thẻ vàng IUU. Mặt khác, theo đánh giá gần nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng toàn cầu sẽ chững lại trong năm 2023, do đó, sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thị trường nhập khẩu. Cùng với đó là thách thức về việc chuẩn hóa quá trình sản xuất trong nước, nhất là về phần dữ liệu để phục vụ cho sản xuất của ngành hàng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những lợi thế về thị trường trong quý IV/2022 và quý I/2023 sẽ không còn vì lạm phát đã “ngấm sâu” vào các lĩnh vực tiêu thụ trên thị trường thế giới, xuất khẩu trong quý I/2023 sẽ bị sụt giảm.

Các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động bất lợi, các cơ quan chức năng cần đưa ra những dự báo sát với tình hình, xu thế biến động của thị trường thế giới và trong nước; nâng cao năng lực phản ứng nhanh nhất là vai trò của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Năm 2023, ngành thủy sản cơ bản giữ ổn định diện tích nuôi trồng 1,3 triệu ha. Ngành tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác để tăng giá trị sản xuất đối với với sản phẩm thủy sản, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu ước đạt 11 tỷ USD trong năm 2022, mức kỷ lục trong lịch sử. Đây sẽ là nền tảng để Bộ chỉ đạo Tổng cục Thủy sản trong công tác điều hành đầu năm 2023, thời điểm được dự báo kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Từ đó, Tổng cục Thủy sản đề ra mục tiêu, năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,74 triệu tấn, bằng 96,7% so với ước thực hiện năm 2022. Trong số đó, sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn, nuôi trồng 5,16 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 10 tỷ USD.

Nguồn: https://congly.vn/nam-2023-nganh-thuy-san-dat-muc-tieu-xuat-khau-10-ty-usd-220778.html