20/04/2021 | 18:21 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tăng 0.6% trong 2 tháng đầu năm 2021

Cập nhật lúc: 01/03/2021, 15:51

Trong tháng 2 đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng của Hà Nội đã tăng 0,6% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Theo đó, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động trên địa bàn thành phố nhưng các tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của Ngân hàng nhà nước (NHNN) và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, tính đến hết tháng 2-2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2.217 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so tháng trước và tăng 0,6% so với thời điểm kết thúc năm 2020.

Trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 182 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng dư nợ; xuất khẩu đạt 105 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 378 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,9%; bất động sản đạt 419 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,9%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4%; chính sách xã hội đạt 9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,5%; cho vay theo chương trình phục vụ nhu cầu đời sống đạt gần 387 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,3%; cho vay chứng khoán đạt 7 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4%.

Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tăng 0.6% trong 2 tháng đầu năm 2021
Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tăng 0.6% trong 2 tháng đầu năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, mặt bằng lãi suất trên địa bàn đã được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn.

Lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3,8-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,5-6,8%/năm. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng phổ biến ở mức 5,5-8,0%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) ở mức 4,5%/năm.

Tính đến hết tháng 2, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tang-truong-tin-dung-tang-06-trong-2-thang-dau-nam-2021-229676.html