14/08/2022 | 02:14 GMT+7, Hà Nội

Động vật hoang dã không thông minh bằng động vật được con người nuôi?

Cập nhật lúc: 03/06/2020, 15:23

Kết quả nhiều cuộc thí nghiệm có thấy rằng động vật được con người nuôi dưỡng và huấn luyện sẽ thông minh hơn so với động vật hoang dã.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Thú Y ở Vienna (Áo) so sánh độ thông minh giữa vẹt hoang và vẹt nhà.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Thú Y ở Vienna (Áo) vừa xây dựng một mô hình thử thách liên hoàn cho những chú vẹt mào để so sánh trí thông minh giữa vẹt hoang và vẹt nhà.

Trước đây, những thí nghiệm tương tự trên những động vật khác được con người nuôi dưỡng trong thời gian dài như tinh tinh, chó, mèo… cho thấy động vật nuôi có xu hướng thông minh hơn những động vật hoang nhờ được con người huấn luyện. 

Lần này với vẹt, giả thiết của nhiều nhà khoa học đưa ra là chim hoang thông minh hơn do tiếp xúc với nhiều môi trường và trải qua nhiều thách thức khác nhau trong tự nhiên.

Để kiểm chứng, nhóm xây dựng 20 mô hình, mỗi "cửa" có một thử thách khác nhau yêu cầu vẹt phải vượt qua như bập bênh, đu quay, nâng vật, nhấn nút,… để lấy thức ăn. 

Kết quả, những chú chim ở cùng con người thông minh hơn chim hoang. Khi gặp một thử thách, chim nhà để ý ngay đến những chi tiết lạ, những máy móc phức tạp vì theo kinh nghiệm chúng biết đó có thể là hệ thống con người cho chúng ăn.

Trong 20 thử thách, vẹt nhà thông minh hơn vẹt hoang dã, thậm chí sáng tạo hơn.

Nhiều chú vẹt nhà dù chỉ ở chung với người một thời gian ngắn, thấy người cho ăn một đôi lần cũng đã rút được kinh nghiệm để thể hiện tốt trong 20 thử thách.

TS Theresa Rössler - Đại học Đại học Thú Y Vienna, thành viên nhóm nghiên cứu - cho biết hầu hết các chú vẹt nhà khi vào thử thách đã tiếp cận nhanh hơn. Chúng cũng tìm ra những cách giải quyết thử thách thông minh hơn, thậm chí khác hẳn với "cách giải" của nhóm nghiên cứu đề ra sẵn.

Chẳng hạn với thử thách yêu cầu mở một dây sắt khóa cửa để lấy thức ăn, nhiều vẹt nhà lại tìm đến mở bản lề cửa dễ dàng. Nhóm cho rằng vẹt có khả năng quan sát và học tập các cách thức giải quyết vấn đề nhờ vào những lần tiếp xúc với con người. 

Thái độ của vẹt cũng khác biệt. Rössler cho biết có đến 10 trong số 11 vẹt nhà hào hứng với thử thách để lấy được thức ăn. Trái lại, chỉ 3 trong số 8 chú vẹt hoang thực sự quan tâm với thử thách, còn lại đều dửng dưng.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học uy tín Scientific Reports. Rössler cũng đặt ra câu hỏi nhóm tìm hiểu trong thời gian tới, chẳng hạn vì sao những chú vẹt hoang lại không quan tâm nhiều đến thử thách, và nếu tất cả đều quan tâm như nhau, liệu kết quả có thay đổi hay không.