29/06/2022 | 05:03 GMT+7, Hà Nội

COVID-19 khiến khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng lớn

Cập nhật lúc: 23/05/2021, 10:30

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam đã khiến chênh lệch trong chi tiêu bình quân đầu người tính theo tháng giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất lên tới 3,5 lần.

Thu nhập từ việc làm nông ngày càng giảm

Thông tin từ Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết, căn cứ trên khảo sát mức sống dân cư năm 2020 cho thấy thu nhập bình quân (TNBQ) 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4.230 nghìn đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016 - 2020, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%. TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn.

Đáng lưu ý, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 đạt 9.108 nghìn đồng cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1), với mức thu nhập đạt 1.139 nghìn đồng, đại diện GSO thông tin.

Theo Tổng cục Thống kê, vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ cao gấp 2,2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%.

Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm.

chênh lệch giàu nghèo

Cơ cấu thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo nguồn thu năm 2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018.

Năm 2020 là một năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, thể hiện qua việc chi tiêu của năm 2020 tăng chậm hơn so với thời kỳ trước (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016).

Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần.

Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất (xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng). Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra mức tăng chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với 2018 trong khi vùng Đông Nam Bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

Chi đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Năm 2020 chi cho đời sống bình quân một người một tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,69 triệu đồng và không phải ăn uống hút là xấp xỉ 1,2 triệu đồng.

COVID-19 khiến khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng lớn

Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, sự bất bình đẳng trong chi tiêu bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất, lên tới 3,5 lần năm 2020, với chi bình quân đầu người một tháng ở các nhóm giàu xấp xỉ 4,8 triệu đồng/người/tháng so với gần 1,4 triệu đồng/người/tháng ở các hộ thuộc nhóm ngào nhất.

Tiêu dùng lương thực, thực phẩm qua số liệu cho thấy một xu hướng rõ ràng là các hộ gia đình có xu hướng giảm dần việc tiêu thụ tinh bột, như việc lượng gạo tiêu thụ bình quân một người một tháng giảm dần qua các năm, như trong năm 2020 chỉ còn 7,6 kg/người/tháng.

Thói quen ăn uống cho thấy các hộ gia đình sống ở vùng nông thôn thường tiêu thụ nhiều gạo hơn so với các hộ gia đình thành thị. Những hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất có lượng gạo tiêu thụ cao hơn so với những hộ gia đình thuộc nhóm khá giả nhất. Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng nhẹ qua các năm như 2020 đã lên tới 2,3 kg/người/tháng.

Đặc biệt mức tiêu thụ trứng tăng do năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các đợt giãn cách xã hội, trứng là mặt hàng các hộ gia đình ưa chuộng sử dụng để bổ sung dinh dưỡng thay vì các loại khác. Cùng với đó, lượng tiêu thụ rượu bia có dấu hiệu tăng nhẹ trong năm 2020, GSO nhấn mạnh.

Nguồn: https://congluan.vn/covid-19-khien-khoang-cach-giau-ngheo-o-viet-nam-ngay-cang-lon-post134870.html