30/05/2023 | 15:34 GMT+7, Hà Nội

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội cuối tuần ngày 23 - 24/2/2019

Cập nhật lúc: 23/02/2019, 08:30

Trong hai ngày cuối tuần, 23 - 24/2/2019 khu vực Chương Mỹ, Hai Bà Trưng,... nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch. Đây là hoạt động nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn mạng lưới điện.

Lịch cắt điện Hà Nội cuối tuần.

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 23/2/2019

Stt Quận Từ Đến Khu vực
1 Hai Bà Trưng 06:30 11:00 Từ M 21, M 25 dãy 5 tầng Mai Hương, Phố Bùi Ngọc Dương. ) ( Trung tâm bồi huấn chính trị, Quận uỷ Hai Bà trưng A1.3 )
2 Chương Mỹ 07:00 11:00 Xã Đồng Phú Toàn bộ Xã Đồng Phú (Trừ một phần Thôn Hạ Dục, Trạm Bơm Hạ Dục, hộ chăn nuôi Hoàng Thị Luân) Xã Hòa Chính Toàn bộ xã Hòa Chính
3 Thường Tín 07:00 09:00 Các TBA Cảng Hồng Vân, cty Hải Anh, Vĩnh Cửu, Vận Tải Liên Hồng, thôn Xâm Thụy, Xâm Xuyên xã Hồng Vân huyện Thường Tín
Đã Hoãn
4 Mỹ Đức 08:00 16:00 Một phần thôn Bột Xuyên xã Bột Xuyên


Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 24/2/2019

Không có lịch cắt điện