14/06/2024 | 03:25 GMT+7, Hà Nội

Bộ GTVT mới giải ngân được 43,9% vốn đầu tư công

Cập nhật lúc: 28/08/2022, 06:30

Tính đến hết tháng 8/2022, Bộ dự kiến giải ngân khoảng 22.094 tỷ đồng, đạt 51,18% kế hoạch đã giao chi tiết và đạt 43,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, theo Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), Từ nay đến cuối năm 2022, Bộ phải tiếp tục giải ngân hơn 28.200 tỷ đồng cho các dự án giao thông.

Bộ GTVT cần giải ngân khoảng 28.234 tỷ đồng từ nay đến cuối năm
Bộ GTVT cần giải ngân khoảng 28.234 tỷ đồng từ nay đến cuối năm

Trong đó, một số dự án còn khối lượng giải ngân lớn như: Các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 còn phải giải ngân 7.270 tỷ đồng; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, các chủ đầu tư đăng ký giải ngân tới 15.000 tỷ đồng; các dự án ODA còn phải giải ngân 2.956 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác phân bổ nguồn vốn, theo lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước tổng số 50.328 tỷ đồng, gồm: 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và 45.451 tỷ đồng đồng vốn trong nước.

Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ chi tiết cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổng số 45.343 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Còn lại 4.985 tỷ đồng vốn trong nước chưa phân bổ kế hoạch, Bộ dự kiến bố trí cho 12 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn vốn thực hiện.

Nguồn: https://congly.vn/bo-gtvt-moi-giai-ngan-duoc-43-9-von-dau-tu-cong-212609.html