25/05/2022 | 21:10 GMT+7, Hà Nội

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức ĐH

Cập nhật lúc: 10/08/2020, 19:19

Tiếp tục tiến hành rà soát y tế đối với các đại biểu và thành phần tham gia đại hội, bảo đảm 100% đại biểu và thành phần tham gia đại hội nếu đi về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam

Tiếp tục tiến hành rà soát y tế đối với các đại biểu và thành phần tham gia đại hội, bảo đảm 100% đại biểu và thành phần tham gia đại hội nếu đi về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam hoặc các khu vực có dịch ngoài cộng đồng thì phải thực hiện xét nghiệm PCR và theo dõi tình hình sức khỏe; trường hợp có nguy cơ cao, có các triệu chứng liên quan thì có thể cho phép vắng mặt tại đại hội.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội ân cần thăm hỏi và động viên tình nguyện viên

Đây là nhiệm vụ được Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy phải thực hiện ngay. Nội dung chỉ đạo được thể hiện trong Công văn số 1429-CV/TU ngày 8-8-2020 "Về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức đại hội của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy”.

Thường trực Thành ủy yêu cầu, Ban tổ chức đại hội phải bố trí việc giữ khoảng cách hợp lý, quy định và hướng dẫn việc bảo đảm an toàn, thực hiện vệ sinh, khử trùng và đo thân nhiệt, sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội; khử trùng khu vực diễn ra đại hội; hạn chế tối đa khách mời; không tổ chức văn nghệ, hoạt động chào mừng đại hội, tặng hoa...;

Tập trung vào 4 nội dung chính của đại hội như được nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tổ chức đại hội tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; Điện ngày 28-7-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.