17/07/2024 | 02:07 GMT+7, Hà Nội

Thành lập cơ sở cách ly phòng chống Covid-19 tại huyện Sóc Sơn

Cập nhật lúc: 15/12/2020, 15:10

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Bình An 2 (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) cho người nhập cảnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 5509/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Bình An 2 phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại khách sạn Bình An 2.

Hà Nội thành lập cơ sở cách ly tại Sóc Sơn.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.