21/06/2024 | 12:50 GMT+7, Hà Nội

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài

Cập nhật lúc: 29/03/2023, 10:06

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”.

Đề án được thực hiện với mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội; xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Hà Nội với các mạng phân phối nước ngoài trên các kênh xuất khẩu truyền thống và kênh thương mại điện tử, hưởng tới mô hình sản xuất - xuất khẩu - phân phối ổn định, bền vững.

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài
Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài

Đề án cũng hướng đến mục tiêu làm thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bài bản, bền vững, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp; thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất xanh sạch, bền vững, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất khẩu Hà Nội.

Thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ về thông tin thị trường cho 5.000 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho 1.000 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ 300 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; tổ chức 1.000 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ hơn 500 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/1059496/ha-noi-ho-tro-doanh-nghiep-tham-gia-truc-tiep-cac-mang-phan-phoi-nuoc-ngoai?fbclid=IwAR2YlqZ29mNguy_icdUEiNYoCFFloXhkQhJI7fS97tA4AGo9x0aM4hzaxjY