06/02/2023 | 12:47 GMT+7, Hà Nội

EVN Hà Nội đã giảm giá tiền điện cho hơn 2,3 triệu khách hàng ảnh hưởng Covid-19

Cập nhật lúc: 03/06/2020, 17:05

Thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 2-6, Phó tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực Hà Nội Nguyễn Anh Dũng cho biết...

Cụ thể, từ ngày 16-4-2020 thực hiện văn bản 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16-4-2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đối với các đối tượng khách hàng sản xuất kinh doanh, khách hàng sinh hoạt, khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện nông thôn, khách hàng bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, bán buôn cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, bán buôn điện cho chợ, điện khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn.

EVNHANOI đã báo cáo UBND TP Hà Nội, phối hợp các Sở ban ngành để thống kê khách hàng thuộc đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được miễn giảm tiền điện; từ đó có căn cứ triển khai thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng trong các kỳ hóa đơn tháng 5, 6, 7 năm 2020.

Đến nay, Tổng Cty đã phát hành giảm giá cho 2.311.226 khách hàng (chiếm 90,38% tổng số khách hàng) với tổng số tiền giảm là 210,32 tỷ đồng. Ngày 15-5-2020, Tổng Cty đã nhận được văn bản số 1832/UBND-KT chấp thuận danh sách khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện gồm: 41 bệnh viện, 30 trung tâm y tế, 2 trung tâm chuyên khoa, 2 khách sạn và 7 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý. Tổng Cty đang tiếp tục thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng này đối với kỳ hóa đơn định kỳ tháng 5.

Đồng thời, EVNHANOI phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình giảm giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giải đáp vướng mắc, hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan trong quá trình thực hiện.

Các cơ sở lưu trú, khu cách ly phục vụ phòng dịch Covid-19 là một trong những đối tượng thuộc diện được miễn giảm tiền điện (ảnh: Hồng Thái)