20/07/2024 | 11:26 GMT+7, Hà Nội

Dự án FDI

Thông tin, hình ảnh, video mới nhất về dự án FDI, cập nhật vào: 20/07/2024

  • Cả nước có 27.463 dự án FDI còn hiệu lực

    12:40, 20/02/2019Tài chính 24h

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến ngày 20/01/2019, cả nước có 27.463 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 343 tỷ USD và tổng vốn thực hiện hơn 192 tỷ USD. Tỷ trọng vốn FDI trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội duy trì ở mức khoảng 18-25%.

  • Đồng Nai: Gấp rút giải ngân vốn các dự án

    10:58, 16/11/2017Bất động sản

    Giải ngân vốn Nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Đồng Nai tính đến cuối tháng 10/2017 đạt từ 74-80%. Hiện còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm nên tỉnh và các địa phương gấp rút giải ngân các dự án có vốn Nhà nước.