24/04/2024 | 04:30 GMT+7, Hà Nội

CLB Thể thao và vui chơi giải trí Yên Hòa ươm mầm đào tạo vận động viên golf trẻ

Cập nhật lúc: 26/11/2020, 08:00

Sau khi được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư là Dự án xã hội hóa đối với hoạt động Văn hóa – Thể thao trên địa bàn quận Cầu Giấy. CLB CLB Thể thao và vui chơi giải trí Yên Hòa đã ươm mầm đào tạo vận động viên golf trẻ

Dự án “CLB thể thao và vui chơi giải trí Yên Hòa” đã được phê duyệt chủ trương

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/7/2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020.

Hà Nội đã định hướng mục tiêu xây dựng thành công sự nghiệp Thể dục thể thao Thủ đô phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, đạt được vị thế ngày càng cao hơn trong các hoạt động Thể dục thể thao quốc gia và quốc tế. 

Đồng thời, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động Thể dục thể thao quần chúng, hình thành nề nếp rèn luyện thân thể thường xuyên cho người dân; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học cho thanh thiếu niên, học sinh; Phát triển mạnh phong trào TDTT trong đối tượng cán bộ, CNVC lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật... đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. 

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, các loại hình TDTT giải trí đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể và giải trí của mọi người; - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi TDTT làm điều kiện cơ bản đảm bảo cho phong trào TDTT quần chúng phát triển bền vững, đến năm 2025 phấn đấu các trường học, xã, phường, thị trấn có đủ cơ sở vật chất TDTT phục vụ việc sinh hoạt và tập luyện của học sinh, sinh viên và nhân dân.

Xuất phát từ đó, dự án “CLB thể thao và vui chơi giải trí Yên Hòa” đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư là Dự án xã hội hóa đối với hoạt động Văn hóa – Thể thao trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Đáng chú ý, dự án được phê duyệt phù hợp với Chủ trương khuyến khích đầu tư theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển Thể dục thể thao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục thể thao TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nằm trong quần thể Trung tâm văn hóa – thể thao của phường Yên Hòa, dự án Câu lạc bộ thể thao và vui chơi giải trí Yên Hòa đã thực sự có ý nghĩa xã hội rất lớn khi đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao bộ môn golf cho cư dân khu vực phường Yên Hòa, địa bàn quận Cầu Giấy và là nơi ươm mầm, đào tạo cho vận động viên golf trẻ của Trung tâm Thể dục thể thao Hà Nội để tham dự các giải vô địch quốc gia và khu vực. Dự án còn được sử dụng làm trụ sở hoạt động của Hội Golf thành phố Hà Nội, nơi phát triển phong trào golf của Thành phố Hà Nội.