15/07/2024 | 09:20 GMT+7, Hà Nội

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ chia sẻ nhiều vấn đề lớn trước giờ Đại hội

Cập nhật lúc: 10/10/2020, 07:30

“Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị bảo đảm đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, chặt chẽ”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trả lời báo chí về những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đang hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ông có thể cho biết tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội?

Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố có ý nghĩa quan trọng, không chỉ xác định các mục tiêu của 5 năm tới mà còn đặt ra định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn tới 2045 của Hà Nội - Trái tim của cả nước, bộ mặt của quốc gia, trung tâm đầu não chính trị- hành chính của đất nước, trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và giao dịch quốc tế có chất lượng cuộc sống cao, phát triển toàn diện, bền vững, là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Nhận thức tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XVII, Thành ủy đã chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị ngày 30/5/2019 gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Thành uỷ đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy ngày 8/7/2020 để triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, chúng ta đã phải thực hiện giãn cách xã hội, gặp nhiều trở ngại về mọi mặt do đại dịch Covid-19 gây ra ngay từ đầu năm và cho tới tận hiện nay.

Tuy nhiên, với ý thức trách nhiệm là Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất nước, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ tổ chức thành công đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng.

Tới ngày 18/8/2020, 50/50 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đã hoàn thành tổ chức đại hội theo quy định, đạt mục đích, yêu cầu, vượt tiến độ đề ra. Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã cập nhật tình hình mới từ những ảnh hưởng của Covid-19 nhằm xác định hướng phát triển bền vững, an toàn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học, lấy ý kiến góp ý tại đại hội 50 đảng bộ trực thuộc và rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Điểm khác biệt so với những lần trước là Thành uỷ đã tổ chức 10 hội nghị tiếp thu góp ý của Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự của các bộ, ngành nhằm vừa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại, vừa tranh thủ ý kiến để xác định tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp của các lĩnh vực.

Vừa qua, tập thể Bộ Chính trị đã trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ và gợi mở định hướng lớn đối với Thủ đô, đặc biệt quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò của Hà Nội cần được thể hiện rõ nét hơn trong văn kiện, tiếp tục được Tiểu ban văn kiện tiếp thu, hoàn thiện, trình ra Đại hội. Do đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tiếp tục được nâng lên về chất lượng, nội dung, đáp ứng tốt những yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra trong bài viết về chuẩn bị thật tốt Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị bảo đảm đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, chặt chẽ. Từng đồng chí được đưa vào danh sách đề cử tại Đại hội được xem xét thấu đáo các tiêu chuẩn, điều kiện, theo đúng quy định, quy chế và hướng dẫn của Trung ương.

Công tác phục vụ đang được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm Đại hội sẽ diễn ra trang trọng, tiết kiệm và tuyệt đối an ninh, an toàn; thực sự là ngày hội của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thưa ông, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá trước. Xin ông đánh giá khái quát về nhiệm vụ này?

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khoá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đạt được là quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, trong đó vượt 4 chỉ tiêu và 3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm là chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm; chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực; tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số, nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới. Bằng Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Chỉ thị 15 của Thành uỷ, Đảng bộ Hà Nội đã tập trung đi sâu vào củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với tổ chức cơ sở đảng. Các khâu của công tác cán bộ được thực hiện bài bản, khoa học, nghiêm túc, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ có chuyển biến rõ rệt.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp được giữ vững và phát huy, kể cả những lúc khó khăn nhất. Đây có thể coi là một điểm sáng trong công tác xây dựng đảng của Thành phố trong nhiệm kỳ này.

Các khâu đột phá được tích cực thực hiện, góp phần chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, bước vào năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ khoá XVI, trước những thách thức về mọi mặt do đại dịch Covid-19 gây ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh để duy trì sự phát triển kinh tế.

Hướng tới chính quyền số

Hà Nội xác định phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn ra sao để phát triển xứng đáng với mong đợi của nhân dân, thưa ông?

Đối với Hà Nội, có vị trí, vai trò đặc biệt, thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Hà Nội vừa được Quốc hội đồng ý về cơ chế thí điểm quản lý hành chính theo mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tính chủ động, nâng cao năng lực giải trình của chính quyền trong xử lý công việc. Thành phố cũng có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động chất lượng cao...

Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc nảy sinh trong quá trình phát triển chưa được giải quyết căn cơ. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; Thủ đô luôn phải đối mặt với các nguy cơ cao nhất trong lây nhiễm Covid-19...

Nhìn chung, thuận lợi và thách thức đối đan xen lẫn nhau nhưng thuận lợi và cơ hội cho đất nước và Hà Nội vẫn là chủ đạo để phát triển. Hà Nội xác định mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa Thủ đô, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh-thông minh-hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Hà Nội sẽ làm gì để thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu tham vọng, nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đặt ra nêu trên?

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố “Xanh-thông minh-hiện đại". Ảnh: Trần Thường

Trong đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Hà Nội sẽ tạo đột phá bằng sự ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô; tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các đô thị trong vùng Thủ đô; phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để phát triển Thủ đô.

Thủ đô sẽ tiếp tục đột phá phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế…; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước; phát huy các giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện…

Những mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất trước khi thống nhất đưa vào nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điểm mới kỳ này là thực hiện Chương trình hành động, Thành ủy sẽ ban hành và thực hiện các chương trình công tác ngay sau Đại hội, khắc phục căn bản độ trễ quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngoài 8 chương trình như kỳ trước, Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành thêm một số chương trình công tác mới (dự kiến là 10 Chương trình) sẽ giúp cho Hà Nội phát triển đồng đều, nhanh và bền vững hơn.

Trên nền tảng các giải pháp lớn đó, tôi tin tưởng rằng Hà Nội sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra, không chỉ để Hà Nội phồn thịnh mà còn vì sự phát triển của cả nước.

Ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô?

Đại hội Đảng bộ của Thủ đô chúng ta luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Do vậy, cá nhân tôi và tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhận thức rõ trách nhiệm cũng như niềm vinh dự để tổ chức đại hội thành công, để sau Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ, chính quyền phải luôn là một khối thống nhất, tập hợp được đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức cách mạng, trung thành với Chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả; xác lập các bước phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới.

Có được như vậy, Đảng bộ sẽ tập hợp và củng cố rộng rãi khối đoàn kết toàn dân, tranh thủ được sử ủng hộ của Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể để xây dựng Thủ đô xứng đáng với vị thế, tầm vóc của mình, đáp ứng niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước đối với Hà Nội.