17/07/2024 | 02:34 GMT+7, Hà Nội

6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt 10%

Cập nhật lúc: 30/06/2023, 14:15

Bộ Xây dựng ước giải ngân đến ngày 30/6 được 9,6% kế hoạch vốn đã giao, tương đương 63,59 tỷ đồng/662,45 tỷ đồng.

Công trường xây dựng.
Công trường xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Năm 2023, Bộ Xây dựng được giao quản lý tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là 767,45 tỷ đồng. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 575,94 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 191,51 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đã giao kế hoạch vốn đợt 1 là 286 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn 2023 còn lại chưa giao là 289,94 tỷ đồng. Bộ sẽ giao tiếp khi các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư của dự án theo quy định. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, khối lượng thực hiện từ ngày 1/1 đến ngày 20/6 là 71,27 tỷ đồng (đạt 9,3% kế hoạch);

Tổng giá trị giải ngân từ ngày 1/1 đến ngày 20/6 là 39,56 tỷ đồng (đạt 5,16% kế hoạch). Trong đó, gải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là 28,08 tỷ đồng (vốn trong nước là 28,08 tỷ đồng, đạt 5,1% kế hoạch; vốn nước ngoài là 0 tỷ đồng/25,44 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch).

Kế hoạch 2023 còn lại chưa giao cho các dự án Đầu tư xây dựng nhà đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (250 tỷ đồng); Đầu tư, nâng cấp Trụ sở Bộ Xây dựng (39,94 tỷ đồng).

Trong tổng số kế hoạch vốn 2023 của Bộ Xây dựng nêu trên bao gồm cả kế hoạch vốn của “Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng” là 105 tỷ đồng, điều chuyển từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Tháng 5/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị Quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của dự án giữa 2 cơ quan. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính làm các thủ tục tiếp theo" - Bộ Xây dựng thông tin.

Theo đó, nếu trừ dự án này, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 20/6/2023, Bộ Xây dựng đã giải ngân được 5,97% kế hoạch (39,56 tỷ đồng/662,45 tỷ đồng); ước giải ngân đến ngày 30/6/2023 được 9,6% kế hoạch vốn đã giao (63,59 tỷ đồng/662,45 tỷ đồng).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Ngoài ra, các đơn vị cũng phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý và gửi về Bộ Xây dựng để kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Đồng thời, tổ công tác của Bộ Xây dựng cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm còn thấp.

Nguồn: https://baodansinh.vn/6-thang-dau-nam-bo-xay-dung-giai-ngan-von-dau-tu-cong-chua-dat-10-20230630102334.htm