07/08/2022 | 22:47 GMT+7, Hà Nội

16 ngân hàng giảm 21.244 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng qua

Cập nhật lúc: 10/02/2022, 06:15

Chiều 9/2, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo về tình hình giảm lãi suất của 16 ngân hàng thương mại trong 6 tháng qua.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 31/12/2021 của 16 ngân hàng là 21.244 tỷ đồng, đạt 105,13% so với cam kết. Như vậy, về tổng thể 16 ngân hàng đã tích cực thực hiện giảm lãi suất theo chỉ đạo của NHNN, vượt tổng số tiền cam kết đề ra. 

Cụ thể, trong nhóm "Big4" (4 ngân hàng thương mại lớn nhất), Agribank đã giảm cho khách hàng là 5.512 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,4 triệu tỷ đồng cho trên 3,5 triệu khách hàng. Vietcombank đã giảm cho khách hàng là 4.635 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,35 triệu tỷ đồng cho 269.664 khách hàng.

16 ngân hàng giảm 21.244 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng qua.
16 ngân hàng giảm 21.244 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng qua.

BIDV đã giảm cho khách hàng là 4.128 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,46 triệu tỷ đồng cho 452.746 khách hàng. Vietinbank đã giảm cho khách hàng là 2.259 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 2,3 triệu tỷ đồng cho 967.697 khách hàng.

Tương tự, ACB đã giảm cho khách hàng là 859 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 302.282 tỷ đồng cho 127.931 khách hàng. MB đã giảm cho khách hàng là 640 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 136.484 tỷ đồng cho 104.464 khách hàng.
VPBank đã giảm cho khách hàng là 605 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 214.312 tỷ đồng cho 274.518 khách hàng. Techcombank đã giảm cho khách hàng là 539 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 96.445 tỷ đồng cho 2.396 khách hàng.

Tổng số tiền lãi mà SHB đã giảm cho khách hàng là 389 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.697 tỷ đồng cho 41.670 khách hàng. Đối với SCB, ngân hàng này đã giảm cho khách hàng là 453 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 117.102 tỷ đồng cho 67.457 khách hàng.

Trong khi đó, HDBank đã giảm cho khách hàng là 302 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 53.350 tỷ đồng cho 18.835 khách hàng. Seabank đã giảm cho khách hàng là 287 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.237 tỷ đồng cho 58.552 khách hàng.

Tổng số tiền lãi TPBank đã giảm cho khách hàng là 246 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 49.121 tỷ đồng cho 32.697 khách hàng. Với MSB, ngân hàng này đã giảm cho khách hàng là 185 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 55.080 tỷ đồng cho 4.233 khách hàng.

LVPBank đã giảm cho khách hàng là 158 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 50.289 tỷ đồng cho 12.236 khách hàng. Cuối cùng là VIB, đã giảm cho khách hàng là 47 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 11.134 tỷ đồng cho 8.966 khách hàng.

Nguồn: https://congluan.vn/16-ngan-hang-giam-21244-ty-dong-tien-lai-trong-6-thang-qua-post180638.html